תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: “האתר”)

כללי

 1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

יש לקרוא את התקנון בקפידה מאחר והוא מהווה הסכם מחייב בין הגולש ובין החברה.

 1. קריאת תנאי התקנון היא תנאי מקדים להשתתפות במכירות המתבצעות באתר.

עצם ההשתתפות במכירה המתבצעת באתר מהווה הודעה סופית ומוחלטת ובלתי חוזרת מצד הגולש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והוא מסכים להן.

 1. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה.
 2. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.
 4. רישומי המחשב של האתר בדבר פעולות המתבצעות באמצעות גלישה באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ופרטיהן.
 5. החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות פרסום התקנון המעודכן באתר.

הליך ההזמנה

כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי הדין.

 1. המחיר הקובע של המוצר הוא המחיר של המוצר המוצג באתר בעת ההזמנה לרכישה על ידי הלקוח.
 2. מיד עם ביצוע הפעולה תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ותינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
 3. במקרה בו בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג שירות החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי.

הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי המשתמש.
במקרה כאמור, ייחשב מועד אספקת המוצר רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג שירות החברה ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפנייה, תהא החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

אספקת והובלת המוצרים

 1. מועד אספקת מוצר ללקוח מצויין בדף המוצר . “מועד אספקת המוצר ללקוח” משמעו- מועד זמינות המוצר לאיסוף הלקוח ממחסני החברה.

יצוין כי במקרה בו יש לספק חלקי חילוף לשם תיקון מוצר , מועד אספקת חלקי החילוף יהא אף הוא בתוך 60 ימי עסקים.

 1. הודעה על זמינות המוצר במחסני החברה לשם איסוף על ידי הלקוח תינתן ללקוח בהודעה במייל ו/או בהודעת טקסט לנייד ו/או באמצעות הטלפון.
 2. איסוף המוצר באופן עצמאי על ידי הלקוח חייב להתבצע בתוך 60 ימי עסקים מיום הגעת ההזמנה. במקרה שהלקוח לא יאסוף את המוצר עד המועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט להלן לתקנון זה.
 3. מועדי זמינותם של המוצרים במחסני החברה , לפי העניין, לאיסוף הלקוח, כפי שאלה מצויינים בדף המכירה באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד).
 4. בעת מסירת המוצר ללקוח, רשאים החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
 5. מובהר כי זמן המשלוח ממחסני החברה המצויין בדף המכירה הינו זמן משלוח מוערך, וכן ייתכנו עיכובים עקב נסיבות ו/או גורמים שונים (כגון: “כח עליון”, מזג אוויר, חגי ומועדי ישראל, נסיבות בטחוניות,
 6. שביתות ו/או השבתות במשק, עיכובים במכס, וכד’), ועל כן במקרים כאלה החברה אינה ולא תהא אחראית לכל איחור /או עיכוב באספקת מוצרים, ו/או לכל נזק כספי או מכל סוג אחר ו/או הפסד כספי או מכל סוג אחר ו/או אובדן רווח מכל סוג, שייגרם ו/או עלול להיגרם ללקוח בשל כך.
 7. אספקת המוצר ומסירתו ללקוח תתבצע רק לגבי מוצר אשר שולם.
 8. החברה מציגה את עלות שירותי ההובלה וההרכבה של חברת ההובלות החיצונית לגבי כל מוצר.
 9. תנאי משלוח
  משלוח צפונה לחיפה, דרומה מאשקלון, מזרחה לירושלים
  או אחרי הקו הירוק בתוספת 50 ₪
  משלוח לערבה ולאילת בתוספת 150 ₪
  משלוח לרמת הגולן, עמק בית שאן וים המלח בתוספת 100 ₪
  סבלות לקומה 3 ומעלה ללא מעלית(קומה 2 על עמודים) או לבית שהגישה אליו מעל 50 מטר בתוספת 50 ₪
  כל קומה נוספת  מעל קומה 3 תחוייב ב 50 ₪
  מוצר נוסף לאותה בכתובת בתוספת 50 ₪ , למעט הדומים , כריות וכיסויים.
  במקרה של צורך בהזמנת שירותי מנוף, החיוב יחול על הלקוח
  תוספת להובלה תשולם ישירות למוביל
  איסוף עצמי ישירות מהמחסן בתיאום מראש בימי חול בין השעות 11:00 – 17:00

מודגש ומובהר כי חברת ההובלות החיצונית ושירותיה ומחיר שירותיה המוצגים ליד המוצרים באתר החברה-       כולם בגדר המלצה בלבד, ואין הלקוח מחוייב כלל להתקשר עם חברת ההובלות החיצונית.
הלקוח רשאי להתקשר עם כל חברת הובלות כחפצו לשם הובלת והרכבת המוצר, ולרבות לאסוף את המוצר,             להובילו בכוחות עצמו, ולהרכיב את המוצר בכוחות עצמו.

 1. מובהר כי במידה והלקוח אכן התקשר עם חברת ההובלות החיצונית ובמקרה של אספקת מוצר לאיזור בעל גישה מוגבלת מבחינה בטחונית, חברת ההובלות החיצונית תהא רשאית להעמיד את המוצר ללקוח במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימו מראש.

כמו כן מובהר כי במקרה של “הובלה חריגה”, דהיינו הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות             מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים, ייתכן וחברת ההובלות החיצונית תגבה תשלום       נוסף, והכל בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

מדיניות החזרת משלוחים וביטול רכישה

 1. משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, דהיינו, הלקוח רשאי לבטל בכתב את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר בכפוף לסעיפים שלהלן.
 2. לפי סעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, זכות הביטול לא תחול, בין היתר, לגבי ריהוט שהורכב בבית הצרכן; וכן זכות הביטול לא תחול במקרה שהמוצר יוצר במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.
 3. בעסקת מכר מרחוק, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, אינם ניתנים לביטול מרגע ביצוע ההזמנה בהתאם לסעיף 14ג(ד)(4) לחוק להגנת הצרכן. “עסקת מכר מרחוק” – התקשרות בעסקה של מכר נכס, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
 4. מובהר ומודגש, כי בכל מקרה של הטרדה מתמשכת ו/או חוזרת של הלקוח לשווא ו/או לתכלית שאינה פגם במוצר יחוייב הלקוח בערך הכספי של זמן העבודה, החלפים, התיקונים ושירות בעלי המקצוע לגבי כל קריאת שירות. הלקוח מאשר ומסכים לתנאי זה.
 5. במקרה שהמוצר הוא מוצר מדף (מוצר במלאי) ולא היה פגום, והוחזר על ידי הלקוח או עדיין לא סופק , ייגבו מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לחוק, וכמו כן יושבו על ידי הלקוח לחברה ההוצאות אשר הוצאו על ידי החברה בגין אספקת המוצר ללקוח (כגון: הוצאות אחסנה ואשראי).
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:
 • אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה זה תושב ללקוח התמורה ששילם בעד המוצר; ו/או-
 • אם יתברר לה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו.
 1. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בחוזה זה.
 2. החברה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
 • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
 • במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
 • בנסיבות כגון כוח עליון ו/או נסיבות שאינן תלויות או שאינן בשליטת החברה ו/או נסיבות שלא היו ידועות לחברה מבעוד מועד ו/או נסיבות שלא ניתן היה לצפות אותן;
 • בנסיבות של פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
 • אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
 1. הודעה על ביטול המכירה כאמור בסעיף 73 לעיל תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא”ל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר.

במקרה זה, תבוטל הזמנה, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, ולרבות לעניין של נזק ו/או הפסד, כספיים ו/או מכל סוג אחר.

אחריות

 1. מבלי לגרוע מן האמור בסעיפי אחריות שונים בתקנון זה, תחולנה, בנוסף, ההוראות הבאות.
 2. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
 3. תקופת האחריות- תקופה של שנה מיום מסירת המוצר ללקוח, והכל בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006.
 4. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שתמונות המוצרים בעמוד הפייסבוק של החברה או בקטלוג המוצרים של החברה או של היצרן או באתר האינטרנט של החברה נועדו להמחשה בלבד.

ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים ו/או הבדלים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

 1. בכפוף לדין, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, נזק מקרי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג , לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש,
 • אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצר ו/או בביצועי המוצר.
 1. בכפוף לדין, המוצר ניתן לשימוש כפי שהוא. הלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי ולדרישות הלקוח.
 2. מובהר, והלקוח מאשר כי ידוע לו שבמקרה והוכיחה החברה כי מקור הקלקול במוצר הוא בנזק מכוון שגרם הלקוח, החברה תהא פטורה מביצוע תיקונים של כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות.
 3. כמו כן, רשאית החברה לדרוש תמורה מהלקוח בעד תיקון שביצעה במוצר לפי דרישת הלקוח, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיחה החברה, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן:
 • כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ללקוח;
 • זדון או רשלנות של הלקוח, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין;
 • תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היצרן או החברה.
 1. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות,
 2. קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים

המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעת המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש מלהגיש הצעתו או לעדכנה.

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך המכירות, ההזמנות והרכישות בו.
 2. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

שונות

 1. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגביהם, לגבי אופיים או טיבם.
 2. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו.
 4. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 5. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 6. סעיף פרטיות – פרטי הלקוח אינם עוברים לצד ג’ למטרות פרסום.

התחברות באמצעות חשבון מדיה חברתית

אנו מאפשרים התחברות והרשמה לאתר באמצעות רשתות חבריות (מטא, גוגל) לנוחות הגולשים שלנו. פרטי הלקוח נשמרים במערכת האתר, וקיימים גם במערכות הפרסום של הפלטפורמות הרלוונטיות בהתאם לתקנוני השימוש של כל פלטפרומה.

ניתן למחוק את הפעילות והמידע שלך ולהסיר את ההרשאה להתחברות מפיסבוק לאתר באמצעות הקישור הבא: https://www.facebook.com/settings?tab=applications

בקישור זה יופיעו אתרים ואפליקציות צד ג’ אשר עושים שימוש בפייסבוק, תוכל לבחור את האפליקציה של אתרנו ולערוך את ההרשאות או להסיר אותה מן הרשימה ולמחוק את המידע הקיים.

ניתן למחוק את הפעילות והמידע ולהסיר את ההרשמה להתחברות מגוגל לאתר באמצעות הקישור הבא: https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

תקנון גיפט קארד – כרטיס המתנה

כרטיס המתנה יטען בכל סכום שהרוכש מעוניין , אולם לא פחות מ- 100 ש”ח .הכרטיס מזכה את המחזיק בו, עד לגובה הסכום הטעון בו כדין (להלן בהתאמה: “כרטיס המתנה” ו- “ערכו הנקוב”)  .

תוקפו של כרטיס המתנה הוא 3 שנים (3) מיום טעינת הכרטיס. לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.

מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס מתנה הינה כדלקמן – החזרת מוצר כאמור תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. ההחזר יבוצע באמצעות הנפקת שובר זיכוי בהתאם למדיניות

כללי

כרטיס המתנה אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה  ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בכרטיס.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר כרטיס המתנה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

בירור היתרה למימוש בכרטיסי המתנה ניתן לביצוע בכל עת באתר.

תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש כרטיס המתנה ובין כסא נדנדה בע”מ.

כרטיס מתנה אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986. כל אדם המחזיק בכרטיס מתנה מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור לעיל.

במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.